Loading color scheme

Plurilingüe

Plurilingüisme


La nostra escola fa una aposta important per potenciar la competència lingüística en els nostres alumnes. Un dels objectius és que els fillets i filletes, en acabar l’Educació Primària, siguin competents en llengua anglesa; això és: escriure, llegir, entendre i parlar en anglès.

Per assolir aquest objectiu duem a terme les següents activitats en anglès:

  • Matèries curriculars: S’imparteixen unes altres àrees no lingüístiques en anglès, a banda de la de llengua anglesa, i són: Educació Plàstica i Educació Física. Això fa que comptem amb un nivell de plurilingüisme avançat.
  • Projecte eTwinning: projecte de comunicació en llengua anglesa entre alumnes de diferents escoles d'Europa. Es volen aconseguir els següents objectius:
  • - Millorar les habilitats en llengua estrangera.
  • - Produir diversos tipus de textos: correu electrònic, carta, postal, vídeo, presentació...
  • - Conèixer una altra cultura i desenvolupar tolerància i respecte.
  • - Utilitzar l’anglès en un entorn de l'aula no relacionat.
  • Auxiliar de conversa: es tracta d’una persona nativa dels Estats Units que dona suport al nostre projecte d’escola realitzant tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge, i que augmenta el contacte amb la llengua anglesa per part del nostre alumnat.
  • Projecte interdisciplinari: des de l’àrea d’educació artística, principalment a Plàstica, es pretén facilitar l’adquisició de competències bàsiques, la comunicació i el diàleg en llengua anglesa.

Al nostre centre apostem per l’ús i l’ensenyança de totes les llengües que tenim al nostre abast: el català, el castellà i l’anglès.

Projecte Inter.

Projecte Interdisciplinari


En el Col·legi Consolació de Ciutadella es realitza el projecte interdisciplinari de Primària des de l’àrea d’educació artística, principalment a Plàstica.

Aquest projecte té en comú la metodologia AICLE, amb unes mateixes rutines, estructures de sessions en llengua estrangera..., i, a més, facilita l’adquisició de competències bàsiques donat que incentiva processos d’investigació, potencia el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg. Aquest projecte parteix d’un repte plantejat als alumnes per part de tots els mestres que intervenen en aquesta àrea, i es concreta en un treball conjunt amb una presentació final.

EntusiasMat

EntusiasMat


EntusiasMAT és un programa didàctico pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Les sessions són dinàmiques i afavoreixen la motivació i la concentració dels alumnes. És un mètode organitzat en sessions de treball que permet adaptar els ritmes i els continguts a la realitat dels alumnes de manera àgil a través del joc i la manipulació. 

Amb EntusiasMat els alumnes aprenen a través de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Els filletes i filletes es mostren més motivats i amb més ganes d’aprendre durant les sessions quan treballen amb aquesta nova metodologia.

Ludilletres i Superlletres

Ludilletres i Superlletres


Els programes de Ludilletres i Superlletres integren les àrees de llengua castellana i literatura i llengua catalana i literatura. Els alumnes desenvolupen al màxim la seva competència en comunicació lingüística: milloren la comprensió oral i lectora, i potencien l’expressió oral i escrita. Per aconseguir-ho, es reprodueixen situacions comunicatives reals, no tan sols en l’àmbit educatiu, sinó també del personal i social.

Són molt més que programes de llengua i literatura. Amb aquests programes els alumnes aprenen a través de projectes per a la comprensió. Alguns d’aquests projectes els plantegen reptes que han d’assolir, mitjançant el desenvolupament de la seva imaginació i creativitat. En altres projectes, han de resoldre problemes de la vida quotidiana cooperant amb els companys.. En uns altes, se submergeixen en la lectura de novel·les i poemes adaptats a la seva edat.

Tot plegat, es planteja a partir de dinàmiques que promouen processos de metacognició que permeten als alumnes conèixer i comprendre el propi procés d’aprenentatge. Alhora ajuden a desenvolupar el pensament crític, la reflexió i el treball en equip. Els projectes per a la comprensió proposen activitats contextualitzades, motivadores i estimulants que afavoreixen el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Així, permeten als alumnes aprendre de manera significativa. Aquesta tipologia de projectes fa als alumnes partícips del seu aprenentatge. A més, els permet desenvolupar els continguts curriculars a partir de reptes basats en experiències reals i dinàmiques motivadores.