Loading color scheme

Comissió d'Innovació

La comissió d’innovació del centre és l’encarregada d’impulsar la implantació gradual de les metodologies actives a l’aula. Aquestes metodologies serien aprenentatge cooperatiu, cultura de pensament, projectes de comprensió i la formació permanent.

A continuació, anomenem els Projectes d’Innovació que es duen a terme al nostre centre:

  • - El nostre pilar és l’aprenentatge cooperatiu d’APRENC +  AMB TÚ. És una metodología per a l’ensenyança i l’aprenentatge que fomenta el treball en grup. Es basa en la construcció col·lectiva de coneixements que permet evolucionar junts, aprendre junts, canviar junts, millorar junts… Aquesta metodologia requereix uns canvis i implica una gestió de l’aula que permeti realment a l’alumne ser protagonista del seu aprenentatge.

- EMAT (a infantil i primària) i ONMAT (a secundària) són projectes innovadors basats en les intel·ligències múltiples. L’objectiu és que els nens treballin la intel·ligència matemàtica de manera divertida i en cooperatiu.

- Ludilletres (infantil i primer cicle de primària) i Superlletres (segon cicle de  primària), són mètodes de lectoescriptura creativa basats en les inteligències múltiples i en les metodologies actives. 

- Cultura de pensament. L’objectiu d’aquesta metodología és arribar a que l’alumne sigui conscient del seu aprenentatge. Aquesta capacitat és denominada “pensament meta-estratègic”. Ajudar als estudiants a “aprendre a aprendre” és molt important per a que es converteixin en aprenents de la vida.

- Projectes de comprensió, promouen la comprensió a través d’activitats vivencials i contextualitzades en l’entorn de l’alumnat, activant les intel·ligències múltiples.