Loading color scheme

Comissió d'Innovació

La Comissió d'Innovació del centre és l'encarregada de vetllar per la implantació gradual de les Metodologies actives a l'aula, així com l’aprenentatge cooperatiu i la formació permanent.

A continuació, nombrem els Projectes d’Innovació que es porten a terme en el nostre centre:

  • Aprenentatge cooperatiu, APRENC +  AMB TÚ és el nostre pilar. És una metodologia d'ensenyament i aprenentatge que fomenta el treball en grup basat en la construcció col·lectiva de coneixements i que permet construir junts, aprendre junts, canviar junts, millorar junts . Aquest estil metodològic requereix un canvi, implica una gestió de l'aula diferent, que uneixi estructures on l'alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge.
  • EntusiasMAT és un projecte innovador basat en les intel·ligències múltiples, l'objectiu és que els nens adquireixin la competència matemàtica de forma divertida i cooperativa.
  • Ludilletres, és un mètode de lectoescriptura creativa, que es basa en les metodologies actives.
  • Cultura de pensament, segons l'investigador  Ron Ritchhart, l'objectitu essencial d'aquesta cultura és arribar a una bona comprensió de l'aprenentatge. Ajudar el estudiants a "apendre a apendre" és  crucial perquè es converteixin en aprenents de per vida. A aquesta capacitat se l'anomena "pensament meta-estratègic".