Loading color scheme

Departament d'Orientació


El Departament d’Orientació del Col·legi Concertat de la Consolació és un òrgan que recolza la tasca del centre i del professorat en aquelles actuacions encaminades a assegurar una formació integral de l’alumnat i l’adaptació dels processos d’ensenyament a les característiques i necessitats dels alumnes d’Infantil, Primària i Secundària.

Les seves funcions abracen diferents àmbits:

1.- L’acció tutorial, que pretén donar suport a alumnes, mestres i famílies per tal d’afavorir el creixement integral dels alumnes, mitjançant diferents accions i activitats educatives. D’aquesta funció se’n deriva el Pla d’Acció Tutorial.

2.- L’atenció a la diversitat, que col·labora amb els tutors i mestres en el procés d’aprenentatge dels alumnes, en funció de les seves capacitats i necessitats. D’aquesta tasca surt el Pla d’Atenció a la Diversitat.

Dins aquest apartat cal esmentar l’atenció als nouvinguts, que poden presentar dificultats en el procés d’integració i en el procés d’aprenentatge de la llengua catalana. Les accions que es porten a terme es recullen dins el Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural.

3.- L’orientació acadèmica i professional, que pretén orientar els alumnes en les diferents etapes del seu procés d’ensenyament. En aquest cas, les diferents activitats es troben recollides al Pla d’Orientació Acadèmica i Professional.

L’exercici d’aquestes funcions fa necessari la intervenció de diferents professionals.

Alhora, els diferents membres del Departament d’Orientació treballen coordinadament amb diferents serveis externs: Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica, Serveis Socials, Servei de Menors, IbSalut, altres..., que, de forma regular, acudeixen al centre per tal de donar resposta, des de diferents àmbits, a les necessitats i dificultats dels alumnes i famílies.

 


Tècniques d'estudi

Des del Departament d'Orientació considerem que és molt important tenir unes bones tècniques i hàbits d'estudi les quals faciliten l'aprenentatge dels fillets i filletes. Aquí podeu trobar material sobre organització i tècniques d'estudi.

Presentació Tècniques d'estudi

Enllaços

Aqui podeu trobar enllaços referents a les principals associacions i l'enllaç del servei d'atenció a la diversitat.

Associació TDAH Balear

Associació Balears de Dislèxia

Associació TEA Menorca

Associació d'Altes Capacitats Illes Balears

Conselleria d'Educació: Servei d'atenció a la Diversitat