Loading color scheme

Missió

La nostra raó de ser és Consolar a través de l'educació integral dels nens i joves de Menorca i l'acompanyament a les seves famílies segons l'estil de M. Rosa Molas.

Responem a la necessitat de, nens i joves, a tenir una formació integral.

Basant-nos en els principis evangèlics i la pedagogia de M. Rosa Molas, oferim una educació cercant el creixement harmònic de totes les seves facultats físiques, intel·lectuals i morals.

Visió

El  nostre horitzó és ser un centre on es respira un ambient de família, obert a totes les cultures, on els avanços tecnològics estiguin al servei de l'educació, capacitant als alumnes per al seu desenvolupament en la societat del futur.

Ser comunitat educativa cristiana, compromesa amb l'educació integral dels alumnes, ajudant-los a créixer en els valors humans i evangèlics i capacitant-los per a viure i transformar una societat en contínuament canviant.

Valors

Els valors que destaquem són els que va viure la nostra fundadora Maria Rosa Molas i en els quals creiem, no per això considerem menys importants altres.

 • Sentit de pertinença a Déu i fraternitat universal.
 • Lliurament i servei als altres.
 • Amor expressat en actituds d'acolliment, proximitat, bon tracte, comprensió i respecte.
 • Senzillesa i humilitat que es tradueixen en un clima de naturalitat, espontaneïtat, veritat i sinceritat en les relacions amb els altres.
 • Treball solidari i d'equip, que expressa el seu deure en la vida, que s'assumeix i es realitza amb alegria, esforç i responsabilitat.
 • Valoració d’allò que és positiu i superació personal.
 • Llibertat que fa possible una actitud respectuosa, confiada i solidària davant les realitats alienes.
 • Gratitud que ens obre davant els altres, ens fa acollidors i generosos, que ens disposa a compartir amb els altres el que som i el que tenim.
 • Tendresa i bondat.
 • Opció pels més vulnerables.
 • Visió ecològica i contemplació de la naturalesa com a obra de Déu.