Loading color scheme

Aprenc + amb Tu

L'aprenentatge cooperatiu, AC, és el nostre pilar. És una metodologia d'ensenyament i aprenentatge que fomenta el treball en grup basat en la construcció col·lectiva de coneixements i que permet construir junts, aprendre junts, canviar junts, millorar junts. Aquest estil metodològic requereix un canvi, implica una gestió de l'aula diferent, que uneixi estructures on l'alumne sigui el veritable protagonista del seu aprenentatge.

Inclou diverses i nombroses tècniques en què els alumnes treballen conjuntament per assolir determinats objectius comuns dels quals són responsables tots els membres de l'equip.

L'aprenentatge cooperatiu constitueix una opció metodològica que valora positivament la diversitat. La millor manera d'impulsar aquest estil metodològic és mirant les nostres aules com a veritables llocs de convivència. Llocs on aprendre i viure siguin el mateix, on les experiències personals siguin valorades, on puguem utilitzar tant el potencial individual que hi ha a cada alumne com el grupal, per tal de crear continus espais de reflexió, interacció simultània i participació equitativa.

En definitiva, en el nostre col·legi no pretenem només ensenyar conceptes, sinó també volem afavorir l'anomenada "transferència de l'aprenentatge", és a dir, que els coneixements adquirits a l'escola pugui ser útils en altres situacions de la vida. Reconeixem així, el protagonisme de l'alumne, ell és el que ha de treballar, participar, dialogar, interactuar a l'aula i no romandre la majoria de la sessió escoltant i escrivint. D'aquí que el paper del professor sigui fonamental, ja que ha de motivar, observar i utilitzar el seu talent per generar espais dins de les aules amb l'objectiu de minimitzar les seves exposicions i augmentar el protagonisme dels alumnes. Un d'aquests espais l'hem anomenat ZDA (Zona d'Atenció), aquest espai ens permet:

  • Estar més a prop de l'alumne.
  • Oferir un espai a l'alumne on treballar (exposició de tasques, elaboració de projectes, esquemes ...)
  • Una alternativa per a organitzar l'alumnat de manera diferent davant d'una explicació.
  • Un espai diferent per improvisar, crear expectació i canviar la rutina.

D’aquesta manera, volem arribar al nostre objectiu que és donar als nostres alumnes les habilitats necessàries per poder afrontar futurs reptes.