Loading color scheme

Ludilletres

Ludilletres, és un mètode de lectoescriptura creativa, que es basa en les metodologies actives.

Engloba l'expressió oral: endevinalles, refranys, cançons, poesies, contes... la lectura i l'escriptura, potenciant alhora les habilitats d'escolta. Comptem amb un programa d'estimulació on es mostren les lletres de l'alfabet, els bits dels noms dels nens i els ludicontes. Els nens associen cada lletra a un gest (ludigest) i a una paraula, el que facilita el pas de la fase sil·làbica a la fase alfabètica d'una forma natural.

Les sessions són diàries i comptem amb un ampli banc d'activitats i materials manipulatius. Ludilletres preveu que per aconseguir el desenvolupament cognitiu necessari per a l'adquisició de la lectura i l'escriptura és fonamental adaptar-se a les necessitats concretes de cada nen. Per això, ofereix un ordre creixent de reptes que l'estimulen, utilitza un vocabulari significatiu que els facilita la comprensió i desenvolupa un programa físic que els permet la flexibilitat i el domini del moviment de les articulacions i l'adquisició d'una bona psicomotricitat fina per a facilitar l’escriptura. En Ludilletres s'inicia als alumnes en el traç de les línies per arribar a l'escriptura a través de situacions que permeten desenvolupar la seva creativitat i d'aquesta manera entren en el món del grafisme amb il·lusió i en un ambient estimulant.

A més, durant el període pre-escolar el nen desenvolupa i demostra les seves capacitats emocionals, afectives i intel·lectuals. Per això, fomentem l'educació emocional amb activitats de reflexió.