Loading color scheme

Reglament de règim intern

El Reglament de Règim Intern és el document on estan recollits els drets i deures de tots els membres de la Comunitat Educativa, així com, les normes de convivència del centre.

Descarregar RRI