Loading color scheme

Comissió Lingüística

La Comissió Lingüística del centre és l'encarregada de la Biblioteca i de totes aquelles activitats que giren al voltant d'aquest espai i que busquen, en última instància, el foment de la lectura entre els nostres alumnes.

 OBJECTIUS:

1. Fomentar el gust per la lectura en els alumnes del nostre centre.
2. Mantenir la biblioteca en condicions, com també els seus fons.
3. Que la biblioteca sigui un punt de trobada per als alumnes on poder treballar bé.
4. Realitzar activitats que animin els alumnes a visitar la biblioteca.
5. Incentivar l’ús dels llibres que hi ha a l’aula.
6. Elaborar un pla lector.
7. Fomentar la participació en concursos literaris.
8. Seleccionar i adquirir nous fons per a la biblioteca.
9. Catalogar les seccions de lectura d’Infantil, Primària i Secundària.
10. Realització del concurs de superlectors.
11. Elaborar un web de promoció de la biblioteca (recomanacions llibres, fotos activitats…)

LÍNIES D’ACCIÓ:

1. El projecte de llengües a tot el centre, que implica la visita setmanal dels alumnes a la biblioteca.
2. La realització d’una jornada de la biblioteca escolar.
3. Diada de Sant Jordi. Jocs florals de la Consolació.
4. Fer un seguiment i una revisió del pla lector que tenim al centre.
5. Dur un control dels llibres que els alumnes s’emporten a casa per llegir.
6. Inscriure grups-classe en concursos literaris.
7. Entrega de premis del Concurs Superlectors.

TEMPORALITZACIÓ:

1. Les activitats es duran a terme al llarg de tot el curs escolar.
2. Els Jocs Florals es realitzaran coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
3. La jornada de la biblioteca escolar és dia 10 de novembre.
4. El concurs de superlectors es durà a terme durant tot el curs i es farà l’entrega de premis coincidint amb la festivitat de Maria Rosa Molas.
5. La biblioteca romandrà oberta tots els dimecres de 16 a 18 h durant tot el curs escolar.


Plurilingüisme

El Col·legi de la Consolació compta amb l’experiència d’impartir àrees no lingüístiques del currículum en llengua anglesa al llarg de tota l’etapa educativa.
Històricament els nostres alumnes han participat en el programa de SECCIONS EUROPEES, des del curs 2010/11 fins al curs 2013/14 fent l’àrea de Plàstica en anglès, i també en el PLA PILOT PLURILINGÜE, des del curs 2013/14 fins al curs 2015/16, fent les àrees d’ Ed. Física i Plàstica en anglès, a Educació Primària.

Actualment, el nostre Projecte Lingüístic de Centre estableix que es segueixen impartint en llengua anglesa les àrees d’ Ed. Física i Plàstica com a CENTRE PLURILINGÜE. Així quedà aprovat pel Consell Escolar i assabentada la Comunitat Educativa.

El Centre imparteix anglès en totes les etapes:
• A Educació Infantil de 4t fins a 6è.
• A Educació Primària imparteix Educació Física i Plàstica en aquest idioma i disposa d’especialistes en llengua estrangera i d’un auxiliar de conversa.
• A Educació Secundària també disposa d’especialistes en llengua estrangera realitzant desdoblaments en tots el grups i dona continuïtat a l’Educació Física en anglès des de 1r fins a 4t d’ESO.

El professorat es forma lingüísticament a través del Centre del Professorat de Menorca (CEP) i de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Es segueix una mateixa línia metodològica i pedagògica (AICLE) de Centre per poder impartir les àrees no lingüístiques en anglès i que els alumnes assoleixin una competència adequada.

Tot això permet als alumnes conviure de forma més habitual i natural amb la llengua estrangera, manipulant de forma divertida diferents materials i realitzant activitats en equip de manera que es comuniquen en llengua estrangera.

L’objectiu principal es consolidar, perfeccionar, ampliar i construir nous coneixements a partir dels coneixements previs dels alumnes utilitzant la llengua anglesa per millorar la seva competència lingüística.

Al llarg del anys constatem que la implantació d’àrees no lingüístiques en anglès ajuda als alumnes a millorar la seva competència lingüística en llengua estrangera.