Loading color scheme

Acollida


Escola Matinera a Educació Infantil i Primària.

El nostre servei d’ acollida és un servei orientat a facilitar la conciliació de la vida familiar amb la laboral i que permeti a les famílies que els seus fills puguin romandre a l’escola gaudint i aprofitant el temps.

El servei matinal es pot fer servir des de les 7:45 fins les 09.00 i el preu és de 50€/mes o bé per 3€ al dia de manera puntual.