Loading color scheme

Plurilingüe

Plurilingüisme


La nostra escola fa una aposta important per potenciar la competència lingüística en els nostres alumnes. Un dels objectius és que els fillets i filletes, en acabar l’Educació Primària, siguin competents en llengua anglesa; això és: escriure, llegir, entendre i parlar en anglès.

Per assolir aquest objectiu duem a terme les següents activitats en anglès:

  • Matèries curriculars: S’imparteixen unes altres àrees no lingüístiques en anglès, a banda de la de llengua anglesa, i són: Educació Plàstica i Educació Física. Això fa que comptem amb un nivell de plurilingüisme avançat.
  • Projecte eTwinning: projecte de comunicació en llengua anglesa entre alumnes de diferents escoles d'Europa. Es volen aconseguir els següents objectius:
  • - Millorar les habilitats en llengua estrangera.
  • - Produir diversos tipus de textos: correu electrònic, carta, postal, vídeo, presentació...
  • - Conèixer una altra cultura i desenvolupar tolerància i respecte.
  • - Utilitzar l’anglès en un entorn de l'aula no relacionat.
  • Auxiliar de conversa: es tracta d’una persona nativa dels Estats Units que dona suport al nostre projecte d’escola realitzant tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge, i que augmenta el contacte amb la llengua anglesa per part del nostre alumnat.
  • Projecte interdisciplinari: des de l’àrea d’educació artística, principalment a Plàstica, es pretén facilitar l’adquisició de competències bàsiques, la comunicació i el diàleg en llengua anglesa.

Al nostre centre apostem per l’ús i l’ensenyança de totes les llengües que tenim al nostre abast: el català, el castellà i l’anglès.