Loading color scheme

EntusiasMat

EntusiasMAT és un projecte innovador basat en les intel·ligències múltiples, l'objectiu és que els nens adquireixin la competència matemàtica de forma divertida i cooperativa.

Dividim cada sessió en tres parts:

  • - Establim rutines d'escolta activa amb el càlcul mental.
  • - Aprenem nous conceptes matemàtics jugant.
  • - Establim estratègies concretes perquè els alumnes reflexionin sobre el que han après.

El projecte cerca que els alumnes despertin el seu esperit estratègic, que aprenguin estratègies per ser reflexius i que gaudeixin del plaer d'inventar i utilitzar procediments escalonats i graduals. La majoria dels conceptes matemàtics: geometria, orientació espacial… es treballen de forma cíclica des de l’Educació Infantil.