Loading color scheme

L'Orientació a Educació Infantil


Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Infantil:

- Atenen preferentment l’alumnat amb necessitats educatives especials.
- Fan el seguiment del alumnes amb necessitats educatives especials i recolzen la tasca educativa d’aquests.
- Creen materials curriculars adaptats.
- Elaboren la documentació pertinent dels alumnes amb necessitats educatives especials.

La mestra en audició i llenguatge.
- Estimula la funció comunicativa del llenguatge en edats primerenques.
- Detecta necessitats i, si cal, les treballa en petit grup o individualment.