Loading color scheme

L'Orientació a Educació Infantil


Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Infantil són:

Sara Pons Torres, mestra en pedagogia terapèutica.
- Atén preferentment l’alumnat amb necessitats educatives especials.
- Fa el seguiment del alumnes amb necessitats educatives especials i recolza la tasca educativa d’aquests.
- Crea materials curriculars adaptats.
- Elabora la documentació pertinent dels alumnes amb necessitats educatives especials.
- Participa de les tutories a l’aula.

Joana Bosch Pallicer, mestra en audició i llenguatge.
- Estimula la funció comunicativa del llenguatge en edats primerenques.
- Detecta necessitats i, si cal, les treballa en petit grup o individualment.