Loading color scheme

L'Orientació a Educació Secundària

 


Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Secundària són:

Isabel Durà Pelegrí, orientadora de secundària i coordinadora del Departament d’Orientació del centre.

  • Asesora, de forma conjunta con el resto del equipo del Departamento, al profesorado en su tarea docente y educativa.
  • Assessora, juntament amb l’equip de suport, el professorat en la seva tasca docent i educativa.
  • Col·labora en l’acció tutorial dels diferents nivells.
  • Recolza l’atenció a la diversitat amb el suport educatiu a petits grups d’alumnes i l’elaboració de materials.
  •  Col·labora en les adaptacions curriculars individuals.
  •  Elabora els informes i dictàmens pertinents de l’etapa.
  •  És responsable de les dades del Gestib dels alumnes nese.
  •  Intervé en el traspàs i seguiment dels alumnes en els canvis d’etapa i ensenyament, especialment dels que tenen necessitats educatives especials.
  •  Orienta a nivell acadèmic i professional, preferentment a tercer i quart de secundària.

 Adriana Castells Gallart, Eva López i Meritxell Vivó Saura, mestres en pedagogia terapèutica i/o audició i llenguatge:

 - Col·laboren en l’elaboració de les seves adaptacions curriculars significatives, així com en els materials d’estudi, activitats d’aprenentatge i proves d’avaluació.

 - Participen en la recerca i elaboració de diferents materials curriculars, per a una millor atenció a la diversitat del nostre alumnat, partit del principi d’inclusió educativa.

Meritxell Vivó Saura, mestra en audició i llenguatge.

  • - Intervé amb l’alumnat que presenta dificultats a nivell de llenguatge, prioritzant l’adquisició dels continguts curriculars i el suport a l’aula.

- Estimula l’expressió i comprensió oral i escrita d’aquests alumnes.


Orientació Acadèmica Tercer i Quart

Des del Departament d’Orientació, i de forma conjunta amb la Direcció de Secundaria, es porten a terme anualment diferents sessions i activitats orientatives, per a alumnes i famílies, encaminades a facilitar la presa de decisions dels diferents itineraris formatius i sortides acadèmiques al llarg de l’Etapa de Secundària. Per a més informació es poden consultar els següents documents:

Presentació Orientació Acadèmica
Test d'orientació vocacional

Programa Orienta

Aquest és un programa interactiu molt complert sobre els diferents itineraris i estudis post-obligatoris arreu del territori espanyol. A més possibilita la realització, per part dels alumnes, de senzills tests d'orientació vocacional.

Programa Orienta


Enllaços Orientació Acadèmica

En aquest apartat podeu trobar diferents enllaços d'interès relacionats amb l'orientació acadèmica de tercer i quart de secundària.

Formació Professional a les Illes Balears

Universitat Illes Balears

Universidades de España

Formació Professional a Catalunya

Què estudiar a les universitats catalanes?

Educaweb

Correspondència crèdits entre CFGS i GRAUS