Loading color scheme

Ludilletres i Superlletres

Ludilletres i Superlletres


Els programes de Ludilletres i Superlletres integren les àrees de llengua castellana i literatura i llengua catalana i literatura. Els alumnes desenvolupen al màxim la seva competència en comunicació lingüística: milloren la comprensió oral i lectora, i potencien l’expressió oral i escrita. Per aconseguir-ho, es reprodueixen situacions comunicatives reals, no tan sols en l’àmbit educatiu, sinó també del personal i social.

Són molt més que programes de llengua i literatura. Amb aquests programes els alumnes aprenen a través de projectes per a la comprensió. Alguns d’aquests projectes els plantegen reptes que han d’assolir, mitjançant el desenvolupament de la seva imaginació i creativitat. En altres projectes, han de resoldre problemes de la vida quotidiana cooperant amb els companys.. En uns altes, se submergeixen en la lectura de novel·les i poemes adaptats a la seva edat.

Tot plegat, es planteja a partir de dinàmiques que promouen processos de metacognició que permeten als alumnes conèixer i comprendre el propi procés d’aprenentatge. Alhora ajuden a desenvolupar el pensament crític, la reflexió i el treball en equip. Els projectes per a la comprensió proposen activitats contextualitzades, motivadores i estimulants que afavoreixen el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Així, permeten als alumnes aprendre de manera significativa. Aquesta tipologia de projectes fa als alumnes partícips del seu aprenentatge. A més, els permet desenvolupar els continguts curriculars a partir de reptes basats en experiències reals i dinàmiques motivadores.