Loading color scheme

Equip de Comunicació

La Comissió de Comunicació del Centre va començar a funcionar el  curs 2019-20, els seus objectius són:

- Elaborar el pla de Comunicació de Centre (abans del mes d’abril).
- Actualitzar contingut de la pàgina web i de l’àrea privada i decidir quin ús donar-li.
- Seguir organitzant les fotos al servidor.
- Difondre la nostra imatge corporativa als mitjans de comunicació.
- Organitzar i seqüenciar les publicacions del centre.

Per desenvolupar aquests objectius, durem a terme les següents activitats:

- Actualització de la zona privada de la pàgina web abans del començament de les classes.
- Treure l’enllaç de les fotos de la zona privada.
- Coordinació de l’actualització de la web. Es realitzarà durant el mes de setembre.
- Actualització de les fotos de la web.
- Seqüenciació de les publicacions amb el formulari de Google.
- Acompanyament en la implantació de la imatge corporativa.
- Les publicacions poden ser tallers, sortides, activitats d’aula. Fer més incidència en aquestes activitats que feim a classe.
- Cada membre de la Comissió de Comunicació es farà responsable de les publicacions d’una etapa.