Loading color scheme

Departament ERE

Avui, en el segle XXI, el món es continua fent les mateixes preguntes que es feien els nostres avantpassats: El sentit de la vida, la raó de ser de l’existència. Hi ha hagut molts d’avenços científics i tecnològics però la humanitat es segueix demanant: ¿per què creure, en qui creure, és necessari aprendre a creure, cóm aprendre a creure?

Les nostres escoles de la Consolació, que tenim com a finalitat la Formació Integral, volem ajudar als nostres alumnes a trobar resposta a totes aquestes preguntes a partir de la nostra concepció humanista de l’escola i, més concretament, a través de l’Ensenyança Escolar Religiosa.

Des del Departament d’Ensenyança Religiosa Escolar volem que els nostres alumnes trobin a les classes de religió un espai on adquirir una cultura i uns valors religiosos on puguin trobar respostes a les grans preguntes des del diàleg entre la Fe i la Cultura.

Volem que l’assignatura de religió sigui un àrea innovadora, on utilitzem el treball cooperatiu, les noves tecnologies i on s’atenguin a tots els alumnes en la seva diversitat.