Loading color scheme

Pla de Pastoral


-Lema: CONSOTUBERS, subscriu-te al meu canal

- Tret carismàtic:Sentit eclesial

"A la fi filles de l'Església!" (Mª Rosa Molas)

-Marc doctrinal:

2Co 1, 4. 6b.

"Ell és el que ens conforta en totes les nostres tribulacions, perquè, gràcies al consol que rebem de Déu, puguem nosaltres consolar tots els que es troben atribolats ... Si som consolats és perquè també vosaltres rebeu consol. "

Mateu 5: 13-16

"Il·lumini així la vostra llum a tots els homes; així veuran les vostres bones obres, i per això glorificaran el vostre Pare del cel."

Volem ajudar als alumnes a descobrir la importància de ser sal i ser llum com a  insignificant, discret, quotidià, però alhora tan necessari. Que aquesta sal i llum per a nosaltres és viure el carisma de la Consolació i aquest neix d'una trobada amb Déu que ens consola, capacitant-nos per consolar els altres.

Aprendre a cercar la sal i la llum de la vida, tantes situacions, persones que són "sal i llum" i que a la vegada ens conviden a ser-ho també nosaltres. Així serem Església en sortida, Església que anuncia la Bona Notícia. La nostra millor Notícia és Jesús i això es tradueix en ser sal i llum, que per a nosaltres és ser Consolació, ser aquesta presència que acompanya, alegra, pacifica, dóna esperança, alleuja ... que fa que els dies siguin dies plens.

- Objectiu pla pastoral curs 2021/22:

Identificar-nos com Església en sortida, per a ser anunci de la Bona Notícia que qüestioni i transformi el món des de la nostra realitat.

-  Línies d'acció:

• Descobrint l'Església com a germans tots.

• Vivint la vocació cristiana en comunió amb l'Església.

• Enriquint l'Església amb el nostre ésser consolació.

• Reconeixent el sentit de pertinença i amor a l'Església en la vida de M. Rosa Molas.

-Fil conductor:

Consotubers ens parla de convertir-nos en transmissors de la Bona Notícia amb paraules i obres que facin present la consolació.

 

Volem que els nostres alumnes experimentin a través de les accions i activitats del Pla  Pastoral que ells són receptors d'aquesta Bona Nova, però sobretot són comunicadors de la bona notícia de Jesús.

En primer lloc, ser conscients que nosaltres som aquesta Església i que formem part d'ella, i en ella ens vam descobrir germans de tots. Conèixer i reconèixer el sentit eclesial que hi ha a l'origen del carisma i que ens convida a actualitzar-lo en el nostre món, comunicant-lo.

Cançó lema: Gaudium, de Jesús Cabello

Vídeo:  Veure Gaudium Vídeo 

LÍNIES PASTORALS A DESENVOLUPAR

En el pla de pastoral d'aquest curs i dins de les accions d'aquest curs apareixen unes línies pastorals a desenvolupar. És important planificar des de l'inici com les desenvoluparem en el nostre centre. Tindrem en compte la metodologia VEURE-JUTJAR-ACTUAR que ajudi als nostres alumnes a ser protagonistes de l'acció pastoral. Són processos que no s'acaben amb aquest pla de pastoral i que continuarem treballant en els propers cursos:

- Conversió ecològica integral.

-Projecte ONG Delwende.

-Voluntariat

-Testimonis vivència cristiana.

EQUIP DE PASTORAL

L'equip de Pastoral està format pel grup d'educadors cristians que pertanyem a les diferents etapes educatives de l'escola, Infantil, Primària i Secundària. L'equip de Pastoral s'encarrega d'animar l'acció pastoral, els processos d'evangelització que es realitzen al centre i procura promoure la formació integral dels alumnes d'acord amb el Carisma i Caràcter Propi dels Col·legis de la Consolació.