Loading color scheme

Int. Múltiples

Intel·ligències múltiples


La teoria de les intel·ligències múltiples, de H. Garner, és un model de concepció de la ment en què es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

Els nostres projectes estan basats en les intel·ligències múltiples a les àrees de Ciències Socials i Naturals. Treballar les intel·ligències múltiples de manera sistemàtica genera experiències que animen els alumnes a conèixer-les, aprofundir-hi i desenvolupar-les en la pròpia experiència i de manera lúdica, tot generant curiositat, i conseqüentment, aprenentatge. Els projectes d’intel·ligències múltiples són projectes programats de forma oberta, és a dir, que les programacions de les activitats que s’hi duen a terme són flexibles.Aquesta metodologia implica també, de forma directa, la participació de les famílies en el projecte, ja sigui aportant materials i informacions o bé participant en algunes de les sessions explicant algun aspecte, de manera que se’ls atorga un paper actiu en l’educació dels seus fills/es.