Loading color scheme

Aprenc + amb Tu

Aprenentatge cooperatiu


L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.

Des de les primeres edats anem introduint els fillets i filletes en aquest aprenentatge mitjançant algunes activitats concretes i d’altres que estan incloses dins el projecte d’EntusiasMat, Ludilletres i Superlletres. És una metodologia motivant en què tots els fillets i filletes prenen part, de manera activa i significativa, del seu procés d’aprenentatge, tot ajudant-se els uns als altres per mitjà d’estructures cooperatives adequades a cada nivell. Aquesta metodologia innovadora d'ensenyament-aprenentatge fomenta els valors, la socialització, la cohesió, la comunicació... a través del treball en equip. Està basada en la construcció col·lectiva de coneixements i treballa valors personals com l’empatia i l’autoestima.L’aprenentatge cooperatiu és una opció metodològica de totes les escoles de la Congregació de la Consolació. El nostre projecte s’anomena APRENC + AMB TU.