Loading color scheme

Cuidem el nostre hort

L’hort escolar és una eina educativa que fomenta el respecte cap al medi ambient, apropa el coneixement de la sostenibilitat als infants, i els permet posar en pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat envers la natura.

A més, fomentem aspectes com el treball en equip, fer activitats d’investigació i observació, plantejar dubtes, formular hipòtesis i treure conclusions. 

La nostra escola, com a centre ecoambiental, aposta ja des de l’etapa  d’infantil per inculcar aquests valors des de la globalitat i com a recurs transversal: consum, alimentació, fems, reciclatge, salut...