Loading color scheme

Int. Múltiples

Inteligencias Múltiples


La teoria de les intel·ligències múltiples, de H. Garner, és un model de concepció de la ment en què es treballen les diferents intel·ligències de la persona.

El nostre projecte d’aula, basat en aquesta teoria, permet escoltar i respectar els interessos dels infants per tal d’aconseguir la seva motivació i una actitud positiva i participativa envers el procés d’aprenentatge. Es porta a terme mitjançant materials elaborats pel professorat, que s’adapten de manera personalitzada a les necessitats dels infants, atès que treballem tenint en compte les diferents intel·ligències múltiples.
Aquesta metodologia implica també, de forma directa, la participació de les famílies en el projecte, ja sigui aportant materials i informacions o bé participant en algunes de les sessions explicant algun aspecte, de manera que se’ls atorga un paper actiu en l’educació dels seus fills/es.

Treballam les intel·ligències múltiples també amb els projectes de comprensió que realitzem al llarg del curs. Aquests projectes es planifiquen i programen envers els interessos dels alumnes i es treballa de manera interdisciplinar i intergrupal. Es pretén que l’alumne sigui el centre i sigui protagonista indiscutible del seu procés d’aprenentatge.