Loading color scheme

Plurilingüe

Plurilingüisme


 La nostra escola fa una aposta important per potenciar la competència lingüística en els nostres alumnes.

Al nostre centre apostem per l’ús i l’ensenyança de totes les llengües que tenim al nostre abast: el català, el castellà i l’anglès. Per aquest motiu oferim un projecte de llengües a diferents cursos de secundària per treballar més a fons les àrees de català i castellà. 

Un dels nostres objectius és que els alumnes acabin l’Educació Secundària amb una elevada competència en llengua anglesa, per aquest motiu desdoblem l’assignatura d’anglès a tots els cursos i preparem els nostres alumnes per a les Proves Oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes. Utilitzem la metodologia AICLE (aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera), a l’assignatura d’Educació Física, per tal de millorar la competència en llengua anglesa. 

Estem adherits el projecte eTwining que treballa des de diferents àrees un projecte d’intercanvi amb països de llengua anglesa a través de correu, vídeos, presentacions i xarxes socials.